วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

ท็อปไลน์ ทีวี

####### ประกาศ #######

ท็อปไลน์ แชนแนล (Topline Channel) ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ท็อปไลน์ ทีวี (Topline TV) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2555 เป็นต้นไป ท่านสามารถรับชมได้ที่เว็บไซต์ใหม่ www.toplinetv.com สำหรับท่านที่ Book Mark ไว้ กรุณาแก้เป็น URL ใหม่นี้ด้วยนะค่ะ

ทีมงาน ท็อปไลน์ ทีวีท็อปไลน์ ทีวี

เป็นช่องฟรีทีวีให้บริการผ่านดาวเทียม รองรับทั้งสัญณาณ C-Band และ KU-Band ดังรายละเอียดดังข้างล่างC Band ผ่านดาวเทียม ไทยคม 5

ความถี่ : 3480 H Symbol Rate : 30000

สัญญาณ Global Beam ครอบคลุมกว่า 170 ประเทศทั่วโลก


*** สำหรับเครื่องรับสัญญาณ ที่มีระบบ OTA ถ้าปรับแล้วภาพยังไม่ชัดให้ ถอดปลั๊กไฟของเครื่องรับสัญญาณออก แล้วทำการ

เสียบปลั๊กไฟใหม่อีกครั้งเพื่อให้เครื่องรับสัญญาณ จูนสัญญาณภาพแบบออโตเมติก ***
KU - Band ผ่านดาวเทียม ไทยคม 4

ความถี่ : 11581 V Symbol Rate : 45000

ครอบคลุมพื้นที่ทั่ว ประเทศใน 14 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ได้แก่ ออสเตรเลีย กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย พม่า นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทยและเวียดนามเคเบิลทีวีที่รับสัญญาณ ท็อปไลน์ แชนแนล
จังหวัดเคเบิลทีวี
เลยภูพญาเลยเคเบิ้ลทีวี
ร้อยเอ็ดเอสทีแอล เสียง ไทยแลนด์
กาฬสินธ์เอ็มที เคเบิ้ลทีวี
ศรีสะเกษอาร์ เอส ทีวี
ขอนแก่นท่าพระเคเบิ้ลทีวี
สกลนครเคเบิ้ลทีวี แอนด์วีดีโอ
ชัยภูมิเมโทรเคเบิ้ลทีวี
สุรินทร์สุรินทร์ทีวีเนตเวิร์ค
นครพนมเอ็นพี เคเบิ้ลทีวี
หนองคายเคเบิ้ลวิชั่น
จังหวัดเคเบิลทีวี
นครราชสีมาเคซี ทีวี
หนองบัวลำพูหนองบัวลำพูเคเบิ้ลทีวี
บึงกาฬเอ็นซี เคเบิ้ลทีวี
อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ เคเบิลทีวี
บุรีรัมย์สตึกพานิชย์
อุดรธานีโฮมเคเบิ้ลทีวี
มหาสารคามอาร์ดี เคเบิ้ลทีวี
อุบลราชธานีโสภณเคเบิ้ล
มุกดาหารเอ็ม ที ซี เคเบิ้ล ทีวี
ยโสธรยโสธร สมาทช้อย